در راستای رسالت وبلاگ که هدف آن پاسخگویی به شبهات می باشد ، این سوال پیش می آید که پیشگویی های شاه نعمت الله ولی تا چه حد قابل اطمینان می باشد و اصولا آیا این پیشگویی ها علم غیب است که از نوع علوم غریبه است.

پیشگویی از آینده از ابتدای خلقت انسان هم مطرح بوده و هم جذاب، ظاهرا در روح و فطرت انسان دانستن از اوضاع آینده سرشته شده است.

در چند پست آینده در خصوص پیشگویی مطالبی ارائه خواهد شد.

 
علوم غريبه علمي ميراثي از انبياء مي باشد. علوم غريبه علمي است ناباور و مطمئن و صحيح و در ذهن نگنجد. البته اصليت علوم غريبه و اوج افشاي حقايق در زمان امام جعفر صادق (ع) بود. ايشان بودن كه دري از درهاي اين علوم را بسوي مردم جهت مبازره با سلاطين و كشف حقايق و پر رنگ كردن مباحث خداوندي باز كردند. البته علوم غريبه عمر بيش از حدي دارد يعني از زمان حضرت ادم (ع). بعنوان نمونه مثلا در زمان پيامبر يكي از كفار كه به علوم غريبه نيز اشنا بود براي پيامبر (ع) طلسمي كرده بود كه پيامبر سردرد گرفته بودن كه بعد پيامبر به حضرت علي (ع) دستور دادن يا علي سوره ... را بر اب بخوان و بياور تا من از اب ان بخورم. و چندين مباحث ديگر...

علوم غريبه از براي نجات انسانها و اصلاح زندگي انها بوجود آمده است و بايد از ان به طرز صحيح استفاده نمود علوم غريبه تنها براي استفاده شخصي و يا آواره كردن و سرگردان نمودن مردم بوجود نيامده. و نيز اين علم را هرگز براي منافع شخصي خود استفاده نكنيد چون موفق نخواهيد شد مگر براي رضاي خلق الله و الله.

علم پيشگويي چيست؟ايا صحت دارد!؟

علم پيشگويي را مي توان يكي از علوم بسيار قديمي و اوليه دانست. بشر هميشه در صدد تدوين قوانيني بوده است تا بتواند با ان علم به اسرار زندگي پي ببرد و با ارزوهاي خود دست يابد. در قرون اوليه تاريخ بشر انسانها به وسيله ستارگان و سفيده تخم مرغ و بعضي ار خطوط دست و از طرق گوناگون و غيره به عنوان وسيله اي استفاده مي كردند. تا انسان بتواند از اضطراب و نگراني خارج شود و از اخبار اينده مطلع شود وبه زندگي اميد وار شود. اما در اين بين عده اي نيز بوده اند كه بودن انكه به اين علم و غيره اشنا شوند دست به سودجوي و رمالي و فالگري دروغين بزنند و از اضطراب مردم براي پر كردن جيب خود استفاده كنند.

هدف از فراگيري اين علم چيست!؟

بدانيد كه اين علم فقط براي قوي شدن ايمان انسان و اعتقادات بشر بوجود امده است و تنها رياضت و عبادت در راه خدا بدست مي ايد و بايد هرگز مغرور به خود نشوید و بلكه ايمان خود را قوي و استوار نماييد.

براي بدست آوردن اين علم چه بايد كرد!؟

بايد بدانيد كه براي آموزش هر علمي بايد طبق دستوارت و راه و روش هاي ان پيروي كرد.

علوم غريبه چيست؟

علمي است عجيب و غريب كه با استانداردهاي روزمره زندگي سازگاري نداشته و فعل ان توسط اداب و روشهاي خواص خود پدايدار مي گردد، و براي دستيابي به اين علم از فيلتر هاي خواص بايد گذشت تا نتايج ان چه در خود و چه در ديگران مشاهده شود.

شاخه هاي علوم غريبه چيست؟

شاخه هاي اين علم متفاوت و مباحث ان بيشتراست اما اين علم را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

1- احضارات

2- طلسمات

3- رمل

4- جفر

5- و موارد غيره ديگر (كه اصليترين تقسيمات همان موارد فوق مي باشند)

دسته بندي اين تقسيمات به چه شكل است؟

تقسيمات فوق را مي توان به گروههاي زير بخش كرد، توجه داشته باشيد كه اين تقسيمات وبخشها بطور كلي بيان شده اند:

1- احضارات به 4 گروه تقسيم مي شود:

1-1: احضارات موكلين و يا مقربين خداوندي، اما نه در سطوح بالا مانند امامان ومديران داخلي خداوندي مانند جبرائيل و غيره

1-2: احضارت اجنه ها كه مي تواند از مذاهب مختلف باشد

1-3: دعوتها، ازجمله دعوت اسماه و سورات (چله نشيني و هفته نشيني وغيره)

1-4: احضارت ارواح كه مباحث خواص علمي خود را دارند

2- طلسمات به 4 گروه تقسيم مي شوند:

2-1: طلسمات اشكالي

2-2: طلسمات حروفات

2-3: طلسمات اعدادي

2-4: طلسمات مخلوط (اشكال - حروفات - اعداد)

اين نوع طلسمات خود نيز به4 دسته ديگر تقسيم مي شوند:

1- طلسمات اتشي

2- طلسمات بادي

3- طلسمات ابي

4- طلسمات خاكي

رمل چيست؟ وتقسيمات ان !؟

رمل علميست شريف كه براي طرح سئوالات و مجهولات و رسيدن به پاسخ از ان استفاده مي شود. گرچه رمل خود به دو دسته تقسيم مي شود 1- رمل ريختن قرعه

2- رمل ريختن نقطه

جفر چيست ؟ و تقسيمات ان به چه شكل است؟

جفرعلميست شريف و برگرفته از علم اعداد و حروفات كه با تركيبات و فرمولات خواص، كه پاسخ مجهولات از ان بدست مي ايد. جفر را مي توان در كل به دو دسته 1- علم جفري اعداد 2- علم جفري حروفات. ولي بدانيد كه جفر خود بيش چند صد قواعد دارد. وچون جفردر حدود اعداد و حروفات بحث مي كند از اين رو مي توان ان را افضل علمها دانست. چرا، چون علوم غريبه متشكل از حروفات و اعداد است.http://sheykhmahmod.blogfa.com/post-10.aspx

+ نوشته شده توسط یحیی در چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۸ و ساعت 8:54 |